Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

Χάραξη γραμμών

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A102/150/1076,3950/


Αγώνες δρόμου -  Είδη γραμμών

 Ένα  υπέροχο σπίτι - Είδη γραμμών

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΗΓΕΣ: Ο Γραφούλης και η Γραφούλα, Πολύχρωμη τάξη

Δεν υπάρχουν σχόλια: