ΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣκλικ στις εικόνες
(από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)

πηγή:Ο ζωηρός μαθητής

Δεν υπάρχουν σχόλια: