ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ


 Όνομα συντονιστή: Νικολόπουλος Νίκος

 Θέμα:  " Ο μοναδικός μου εαυτός"
 
Θεματικές Ενότητες;
1.   Ανάπτυξη και ενδυνάμωση εαυτού
          1.1 Ανάπτυξη και εξέλιξη εαυτού
          1.2 Συναισθηματική εκπαίδευση και αυτοεκτίμηση

    2.   Ανάπτυξη ασφαλούς και υγιούς τρόπου ζωής
       2.1 Υγιείς τρόποι και συνθήκες ζωής
       2.2 Φαγητό και Υγεία
       2.3 Φυσική δραστηριότητα και υγεία
       2.5 Ασφάλεια
 3.   Δημιουργία και βελτίωση κοινωνικού εαυτού
        3.1 Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων

 4.    Διαμόρφωση ενεργού πολίτη
        4.1 Αγωγή του καταναλωτή


 Στόχοι: 
 • Να περιγράφουν τον εαυτό τους (χαρακτηριστικά συνήθειες κ.λ.π)
 • Να αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα
 • Να αναγνωρίζουν τα βασικά συναισθήματα (χαρά, λύπη, φόβος, θυμός) 
 • Να εντοπίζουν πιθανά αίτια των βασικών συναισθημάτων
 • Να εισηγούνται και να υλοποιούν δράσεις που προκαλούν συναισθήματα χαράς στο σπίτι, στην τάξη στο σχολείο.
 • Να απολαμβάνουν ευχάριστες και υγιείς συμπεριφορές στο σχολείο στις ομάδες τους 
 • Να περιγράφουν την έννοια "υγεία" χρησιμοποιώντας  παραδείγματα που πηγάζουν από τις προσωπικές τους εμπειρίες.
 •  Να παρουσιάζουν με εικαστικό τρόπο, την έννοια "υγιεινή διατροφή".
 • Να αποκτήσουν πρακτικές εμπειρίες ποιοτικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους 
 • Να εφαρμόζουν πρακτικές που προάγουν την ασφάλεια στη σχολική ζωή. 
 • Να έχουν την ευκαιρία ανάπτυξης καλών σχέσεων με φίλους, οικογένεια, ενήλικες.
 • Να περιγράφουν μια καλή φιλία
 • Να εισηγούνται και να εφαρμόζουν πρακτικές που προάγουν τη συνεργασία στο σχολείο και στο σπίτι.
 • Να αναφέρουν παραδείγματα συμπεριφορών που προάγουν υγιείς και σωστές σχέσεις στο σχολείο, στο σπίτι και στη γειτονιά.
 • Να διερευνούν τα είδη των καταστημάτων και τα προϊόντα που πωλούνται σε αυτά 
 • Να συνεργάζονται εφαρμόζοντας τις δημοκρατικές αρχές και να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης απόφασης για θέματα που τους αφορούν, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα ευθύνες για την εύρυθμη  λειτουργία της τάξης και του σχολείου τους.
 • Να αναφέρουν παραδείγματα συμπεριφορών που δείχνουν  σεβασμό στο σπίτι και στην τάξη
 • Να κατανοούν ότι έχουν δικαίωμα να ζουν, να παίζουν και να εκπαιδεύονται σε περιβάλλον που τους προσφέρει ασφάλεια και ποιότητα ζωής. 


Χρονοδιάγραμμα:          Οκτώβριος 2014 - Μάιος 2015
πηγή δραστηριοτήτων :5- lakatamia&
Β΄ Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου

Δεν υπάρχουν σχόλια: