ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ενότητα 1: Η τάξη μου

  • Κεφάλαιο 1 Πώς είναι η τάξη μου
  • Κεφάλαιο 2 Η ομάδα μια αγκαλιά, δάσκαλοι με τα παιδιά
  • Κεφάλαιο 3 Πώς ζούμε στην τάξη

Ενότητα 2: Το σχολείο μου
  • Κεφάλαιο 1 Πώς είναι το σχολείο μου;
  • Κεφάλαιο 2 Πώς ζούμε στο σχολείο;
  • Κεφάλαιο 3 Εκδρομές με το σχολείο, εκδηλώσεις και γιορτές
  • Κεφάλαιο 4 28η Οκτωβρίου 1940

Ενότητα 3: Η οικογένεια μου
  • ­Κεφάλαιο 1 Η οικογένοια,
  • Κεφάλαιο 2 Πώς ζούμε στην οικογένεια;
  • Κεφάλαιο 3 Πως η οικογένεια φροντίζει το περιβάλλον;­

Δεν υπάρχουν σχόλια: