Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Στη βιβλιοθήκη

Picture


Ορθογραφική εξάσκηση στις καταλήξεις του Αορίστου -ισα, -ησα.

Ρηματικοί τύποι: πήγα, ήρθα, πήρα, βγήκα.
Εξάσκηση σε αντίθετα επίθετα.

Επισήμανση της οικογένεια των λέξεων:
βιβλίο, βιβλιοθήκη, βιβλιοθηκάριοςPicture


Πηγή: jele.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: