Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Προβλήματα

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A102/150/1074,3938/Τα ζαχαρωτά – Ανάλυση αριθμών
2.15 Τα ζαχαρωτά - Ανάλυση αριθμών
 Πηγή: www.jele.gr

Τα φρούτα – Σύγκριση αθροισμάτων
2.15 Τα φρούτα - Σύγκριση αθροισμάτων
Πηγή: www.jele.gr

Από την Πολύχρωμη τάξη

Δεν υπάρχουν σχόλια: